Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9139
Nhan đề: Đảm bảo quyền về đời sống riêng tư của trẻ em trong pháp luật Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Lan Hương
Nguyễn, Ngọc Hân
Từ khoá: Luật Hành chính
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày các vấn đề chung về quyền về đời sống riêng tư của trẻ em, các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền này và thực tiễn thực hiện việc đảm bảo quyền về đời sống riêng tư của trẻ em ở nước ta. Từ đó, luận văn đánh giá những điểm còn hạn chế của pháp luật cũng như của việc đảm bảo quyền về đời sống riêng tư của trẻ em và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Mô tả: 48 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9139
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.