Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9164
Nhan đề: Cải lương giai điệu từ ký ức
Tác giả: Dương, Kim Chuyển
Từ khoá: Sân khấu cải lương
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 4 .- Tr.62
Tóm tắt: Sân khấu Cải lương ngày ấy như là một phần hồn đã ăn sâu vào trong máu thịt của mỗi người, có lẽ, hiếm có loại hình nghệ thuật nào lại có thể ngự trị trong trái tim của hầu như mọi người ở mọi lứa tuổi như cải lương.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9164
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
748.88 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.