Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9164
Title: Cải lương giai điệu từ ký ức
Authors: Dương, Kim Chuyển
Keywords: Sân khấu cải lương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 4 .- Tr.62
Abstract: Sân khấu Cải lương ngày ấy như là một phần hồn đã ăn sâu vào trong máu thịt của mỗi người, có lẽ, hiếm có loại hình nghệ thuật nào lại có thể ngự trị trong trái tim của hầu như mọi người ở mọi lứa tuổi như cải lương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9164
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
748.88 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.