Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91859
Title: Ảnh hưởng của dịch chiết cây xạ đen (Ehretia asperula) kết hợp màng bao chitosan đến chất lượng của mực ống (Uroteuthis chinensis) trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Trần, Minh Phú
Huỳnh, Thị Thu Hương
Keywords: Công nghệ chế biến thuỷ sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng chống oxy hóa của dịch chiết cây xạ đen (Ehretia asperula) kết hợp với màng bao chitosan đến chất lượng của mực ống trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm bảo quản gồm 4 nghiệm thức: ngâm mực ống trong nước đá trong 30 phút ở nhiệt độ 4°C (nghiệm thức đối chứng), ngâm trong dịch chiết xạ đen với nồng độ 2,27 μg/mL, ngâm trong dịch chiết xạ đen với nồng độ 2,27μg/mL kết hợp màng bao chitosan 1,5% và ngâm trong chitosan 1,5% . Mực ống sau khi xử lý được bảo quản trong thùng xốp với tỉ lệ mực ống : đá là 1:1. Mẫu được thu vào các ngày 1, 3, 6, 9, 12. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm tổng số vi sinh vật hiếu khí, độ đàn hồi của mực, ẩm độ, chỉ số peroxide, nhiệt độ, pH ,giá trị cảm quan, khả năng giữ nước và tổng lượng nitơ bazơ bay hơi. Kết quả cho thấy sau 12 ngày bảo quản, mực ống phối nhúng dịch chiết xạ đen 2,271μg/mL kết hợp màng bao chitosan có khả năng làm giảm sự oxy hóa chất béo và tổng số vi sinh vật hiếu khí.
Description: 21tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91859
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
892.81 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.