Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91877
Title: Nghiên cứu thương mại điện tử đối với người bán hàng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Phạm, Thị Dinh
Nguyễn, Thị Thu Thanh
Hoàng, Nguyệt Quyên
Keywords: Thương mại điện tử
Người bán hàng
Việt Nam
Nghiên cứu
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 628+629 .- Tr.104-106
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng thương mại điện tử bán hàng tại Việt Nam, kết quả cho thấy khách hàng có xu hướng tin tưởng website, ứng dụng di động có đơn đặt hàng; Phần lớn người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn mua Online với giá thấp; Người bán hàng đầu tư khá lớn vào hạ tầng kỹ thuật TMĐT và hoạt động TMĐT; Doanh thu TMDT tập trung vào các doanh nghiệp lớn. Từ thực trạng trên, bài viết đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91877
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.