Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9190
Nhan đề: Thiết kế sơ đồ ứng dụng cảm biến E18-D80NK trong mạch
Tác giả: Nguyễn, Thanh Phong
Nguyễn, Lê Huỳnh Như
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nội dung luận văn xoay quanh việc tìm hiểu và nghiên cứu các đặc tính, ứng dụng của cảm biến E18-D80NK trên cơ sở lý thuyết và thông số kỹ thuật. Và sau đó là tiến hành thực hiện láp ráp các linh kiện để phát triển đề tài Thiết kế sơ đồ ứng dụng cảm biến E18-D80NK trong mạch đếm sản phẩm.
Mô tả: 33tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9190
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.