Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9199
Nhan đề: Khả năng phân hủy toluene của vi khuẩn trong điều kiện thông khí và không thông khí
Tác giả: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Nguyễn, Quốc Cường
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Bốn dòng vi khuẩn TLS33, TLS34, TLS37, TLS44 có khả năng phân hủy toluene được phân lập từ hệ thống xử lý nước thải của Công ty lọc hóa dầu Nam Việt, kết quả kiểm tra một số đặc điểm sinh hóa cho thấy một số dòng dương tính với urease như dòng TLS34, TLS44; dòng TLS44 có hoạt tính catalase hay dòng TLS33, TLS37 có khả năng lên men với glucose, sucrose, lactose. Bốn dòng vi khuẩn này có một số đặc điểm sinh hóa tương đồng với các dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy toluene thuộc các chi Pseudomonas, Enterococus và Bacillus. Khả năng phân hủy toluene trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng sau 12 giờ nuôi cấy cho thấy 2 dòng vi khuẩn TLS34 và TLS37 có khả năng phân hủy 100% toluene ở nồng độ 0,01% (v/v). Dòng vi khuẩn TLS44 có khả năng phân hủy hoàn toàn toluene ở nồng độ 0,1% (v/v). Khả năng phân hủy toluene trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng trong điều kiện thông khí và không thông khí sau 12 giờ nuôi cấy cho thấy trong điều kiện thông khí vi khuẩn có khả năng phân hủy toluene tối ưu hơn trong điều kiện không thông khí.
Mô tả: 38tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9199
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.