Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92
Title: Khảo sát động lực học chuyển động thẳng và ổn định xe đa năng phục vụ công tác phòng chống khủng bố, bạo loạn, gây rối
Other Titles: Investigation of the longitudinal dynamics and stability of a multi-Terrorism truck
Authors: Phan, Anh Tuấn
Lê, Quang Minh
Vũ, Ngọc Tuấn
Keywords: Xe đa năng
Động lực học
Ổn định
Xe cơ sở
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí Việt Nam;10 .-Tr.12-17
Abstract: Thiết kế chế tạo xe đa năng trên cơ sở xe sát xi nhập khẩu phục vụ công tác phòng chống khủng bố, bạo loạn và gây rối trang bị cho lực lượng công an nhân dân là một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc đề tài độc lập cấp nhà nước. Trong các nội dung tính toán thiết kế, việc tính toán thiết kế, bố trí chung là rất cần thiết làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế chế tạo sản phẩm. Tính toán thiết kế bố trí chung bao gồm nhiều nội dung tính toán khảo sát. Bài báo này, tập trung trình bày nội dung tính toán khảo sát động lực học chuyển động thẳng và khảo sát ổn địnhcủa xe thiết kế dựa trên cơ sở các nội dung tính toán khác. Kết quả của bài báo được dùng làm cơ sở so sánh với kết quả thử nghiệm, nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm xe mẫu theo các yêu cầu của đề tài nghiêm cứu đề ra.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/92
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
453.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.