Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9202
Title: HÀM SINH MÔMEN VÀ ỨNG DỤNG
Authors: Lâm, Hoàng Chương
Phạm, Thị Chúc Huỳnh
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn: Giới thiệu hàm sinh , hàm sinh có phân phối rời rạc, hàm sinh có mật độ liên tục, quá trình phân nhánh và ứng dụng của hàm sinh
Description: 64tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9202
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.