Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9207
Title: Phân tích thống kê việc làm thêm của sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ.
Authors: Võ, Văn Tài
Nguyễn, Thị Ngọc Nhiên
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo. Trong đó phần nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Kiến thức thống kê sử dụng. Chương 2: Tổng quan về khoa Kinh tế và vấn đề thực hiện. Chương 3: Kết quả phân tích.
Description: 96tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9207
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.