Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9211
Title: NGHIÊN CỨU CÁC DẠNG HỘI TỤ CỦA QUÁ TRÌNH MARKOV
Authors: Ts. Lâm, Hoàng Chương
Lê, Thị Diễm Hương
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung liên quan tới tốc độ hội tụ của quá trình markov,luật số lớn cho quá trình markov,các kiến thức lý thuyết về tốc độ hội tụ trong xác suất…. Nội dung gồm 3 chươngchính: Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. Giới thiệu sơ lược về kiến thức chuẩn bị về markov,giải tích,giới hạn.... Chương 2: ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO QUÁ TRÌNH MARKOV CÂN BẰNG. Giới thiệu mô hình markov cân bằng và các moment của nó,định lý chính,các chứng minh liên quan đến định lý giới hạn trung tâm. Chương 3: LUẬT SỐ LỚN CHO QUÁ TRÌNH MARKOV KHÔNG CÂN BẰNG Giới thiệu mô hình markov không cân bằng và các moment của nó,định lý chính,các bổ đề cần thiết liên quan luật số lớn.
Description: 53tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9211
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.