Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9225
Nhan đề: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trong nhân giống cây hoa lan hoàng thảo kèn (dendrobium lituiflorum)
Tác giả: TS. Nguyễn, Văn Ây
Hồ, Ngọc Như
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hoa lan rừng là một trong những chi có nhiều loài hoa đẹp và đa dạng nhất, có hương thơm dễ chịu và lâu tàn, đặc biệt là phong lan Dendrobium lituiflorum nói riêng, một loại lan rừng của nước ta. Do nạn phá rừng và khai thác quá mức mà loài lan này đang đứng trước nguy cơ có thể bị tuyệt chủng. Với những ưu điểm của của kỹ thuật nuôi cấy mô, đề tài “Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trong nhân giống cây hoa lan hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum)” đã được thực hiện. Đề tài này nhằm xác định nồng độ thích hợp của chất điều hòa sinh trưởng lên sự nhân nhanh protocorm like bodies và tạo rễ, cũng như chọn giá thể phù hợp cho sự tạo cây hoàn chỉnh về mặt chức năng và sinh lí trong môi trường Murashige và Skoog (MS). Đề tài đã được tiến hành tại Phòng nuôi cấy mô của Bộ môn Sinh Lý – Sinh Hóa, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 9/2018 – 4/2019. Kết quả cho thấy: (i) có thể nuôi cấy các PLBs trên môi trường MS bổ sung NAA 0,05 ppm kết hợp với TDZ nồng độ từ 0,5 – 1,5 ppm sẽ giúp gia tăng nhanh sinh khối cao nhất (5,01 – 6,11g/PLB) so với nghiệm thức đối chứng (2,11 g/PLB) sau 12 tuần nuôi cấy; (ii) môi trường MS bổ sung NAA nồng độ 1 – 2 ppm, chuối chín 150 g/l, không hoặc bổ sung thêm than hoạt tính 3 g/l có hiệu quả cao trong giai đoạn tạo rễ in vitro trên cây lan hoàng thảo kèn (số rễ từ 10 – 13 rễ/cây sau 6 tuần nuôi cấy). Ngoài ra, trong giai đoạn thuần dưỡng ở vườn ươm, có thể sử dụng giá thể với tỉ lệ 50% than : 50% dớn mềm thích hợp cho sự phát
Mô tả: 47tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9225
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.