Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9249
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Thiều, Việt Hà
Keywords: Khách hàng
Nhân tố
Mô hình SERVQUAL
Thanh toán thẻ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.81-84
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa). Kết quả cho thấy, có 6 nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV Thanh Hóa, bao gồm: (1) Độ tin cậy; (2) Hiệu quả phục vụ; (3) Phương tiện hữu hình; (4) Sự đảm bảo; (5) Sự cảm thông; và (6) Giá cả cảm nhận. Qua đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV Thanh Hóa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9249
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.