Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/925
Title: So sánh các mô hình dự báo lượng mưa cho Thành phố Cần Thơ =
Other Titles: A comparision of rainfall forecast models for Can Tho city - Vietnam
Authors: Đỗ, Thanh Nghị
Phạm, Nguyên Khang
Nguyễn, Nhị Gia Vinh
Văn, Phạm Đăng Trí
Keywords: Dự báo lượng mưa
Hồi qui tuyến tính
K láng giềng
Cây quyết định
Bagging
Rừng ngẫu nhiên
Máy học véc-tơ hỗ trợ
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số chuyên đề Công nghệ Thông tin .- Tr.80-90
Abstract: Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề môi trường cần được nghiên cứu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa. Do sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản - những yếu tố chính dẫn đến sự phát triển của vùng đồng bằng Sông Cửu Long, câu hỏi được đặt ra là liệu những thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa có thể được dự báo với độ không chắc chắn ở mức có thể chấp nhận được hay không. Bài báo này trình bày các giải thuật và mô hình dự báo lượng mưa từ nguồn dữ liệu khí hậu của SEA-START. Các mô hình dự báo này được so sánh với nhau bằng phương pháp phân tích lỗi dự báo. Các kết quả trong bài báo này cho thấy mô hình hồi qui tuyến tính có lỗi dự báo cao nhất trong khi các mô hình dự báo phi tuyến cho kết quả dự báo tốt hơn. Tính đa dạng của những mô hình dự báo này có thể được ứng dụng để giải các bài toán môi trường trong thực tiễn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/925
ISSN: 1859-2333
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.