Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9251
Title: Hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Văn Điệp
Keywords: Hiệu quả đầu tư
Doanh nghiệp du lịch
Thành phố Vinh
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.157-159
Abstract: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp du lịch tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trong năm 2016 bằng phương pháp định tính. Kết quả cho thấy, hiện nay trên địa bàn TP. Vinh có 59 doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch. Các doanh nghiệp có quy mô vốn và tài sản tương đối lớn, song quy mô doanh thu, nhất là lợi nhuận tương đối thấp. Chính vì vậy, các chỉ tiêu tài chính phản ánh hiệu quả đầu tư trung bình đều ở mức rất thấp (<5%). Với kết quả này, tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả và khuyến khích mở rộng đầu tư trong ngành du lịch tại TP. Vinh thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9251
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.