Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9251
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Điệp-
dc.date.accessioned2019-06-17T06:56:19Z-
dc.date.available2019-06-17T06:56:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9251-
dc.description.abstractNghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp du lịch tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trong năm 2016 bằng phương pháp định tính. Kết quả cho thấy, hiện nay trên địa bàn TP. Vinh có 59 doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch. Các doanh nghiệp có quy mô vốn và tài sản tương đối lớn, song quy mô doanh thu, nhất là lợi nhuận tương đối thấp. Chính vì vậy, các chỉ tiêu tài chính phản ánh hiệu quả đầu tư trung bình đều ở mức rất thấp (<5%). Với kết quả này, tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả và khuyến khích mở rộng đầu tư trong ngành du lịch tại TP. Vinh thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.157-159-
dc.subjectHiệu quả đầu tưvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệp du lịchvi_VN
dc.subjectThành phố Vinhvi_VN
dc.subjectNghệ Anvi_VN
dc.titleHiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ Anvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.