Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9252
Title: Thuốc insulin & đái tháo đường
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Insulin
Đái tháo đường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 601 .- Tr.06-07
Abstract: Insulin là một hormon của tuyến tụy do các tế bào bêta của các tiểu đảo Langerhans tiết ra. Hormon này giúp cho các mô sử dụng đường (glucose) và hạ thấp đường huyết khi đường huyết tăng cao bất thường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9252
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.