Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9262
Title: Cho vay xuất, nhập khẩu trong ngân hàng thương mại - Miếng bánh có vị cà phê
Authors: Trần, Thanh Giang
Keywords: Cho vay xuất, nhập khẩu
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.39-41
Abstract: Trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng thì hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại thị trường Việt Nam ngày càng phát triển. Khi đó, các doanh nghiệp rất cần có nguồn vốn dồi dào để phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu. Do đó, vai trò của các ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho hoạt động này là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay xuất, nhập khẩu bên cạnh những lợi thế vẫn còn không ít những vướng mắc và rủi ro cho ngân hàng cần được trao đổi. Bài viết này dưới góc nhìn thực tế của những chuyên viên tín dụng trong ngân hàng thương mại về hoạt động cho vay các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu sẽ đề cập đến những lợi ích và rủi ro mà hoạt động này mang lại từ đó đưa ra những khuyến nghị đảm bảo hoạt động cho vay xuất, nhập khẩu hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9262
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_229.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.