Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9262
Nhan đề: Cho vay xuất, nhập khẩu trong ngân hàng thương mại - Miếng bánh có vị cà phê
Tác giả: Trần, Thanh Giang
Từ khoá: Cho vay xuất, nhập khẩu
Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.39-41
Tóm tắt: Trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng thì hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại thị trường Việt Nam ngày càng phát triển. Khi đó, các doanh nghiệp rất cần có nguồn vốn dồi dào để phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu. Do đó, vai trò của các ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho hoạt động này là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay xuất, nhập khẩu bên cạnh những lợi thế vẫn còn không ít những vướng mắc và rủi ro cho ngân hàng cần được trao đổi. Bài viết này dưới góc nhìn thực tế của những chuyên viên tín dụng trong ngân hàng thương mại về hoạt động cho vay các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu sẽ đề cập đến những lợi ích và rủi ro mà hoạt động này mang lại từ đó đưa ra những khuyến nghị đảm bảo hoạt động cho vay xuất, nhập khẩu hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9262
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_229.81 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.