Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9274
Nhan đề: Vấn đề giới trong công việc tại các doanh nghiệp thủ công truyền thống vùng ven Thủ đô Hà Nội (Việt Nam)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Lebailly, Philippe
Từ khoá: Nữ giới
Doanh nghiệp
Thủ công truyền thống
Định kiến giới
Phân chia công việc
Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.3-11
Tóm tắt: Phụ nữ từ lâu đã luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam. Trước đây, do ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng nho giáo phong kiến trên các bình diện văn hóa, xã hội nên phụ nữ không được phép tham gia vào các hoạt động chủ chốt trong các doanh nghiệp nghề thủ công truyền thống. Hiện nay, cùng với sự thay đổi điều kiện kinh tế, xã hội, họ đã dần tham gia vào các hoạt động mà trước đây chỉ dành riêng cho nam giới, như; sản xuất trực tiếp, thương mại và thậm chí là quản lý doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy, tại các doanh nghiệp nhỏ thủ công mỹ nghệ truyền thống ở các xã có các làng nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam có sự thay đổi trong vai trò, vị trí của người phụ nữ trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thông qua phỏng vấn 50 chủ doanh nghiệp và 157 lao động, đã xác định được thực trạng phân biệt đối xử theo giới trong công việc thông qua phân công công việc, ra quyết định và thu nhập. Vì vậy, cần phải có các chính sách phù hợp nhằm trao quyền cho phụ nữ, giảm sự bất bình đẳng giới trong sản xuất và kinh doanh ở lĩnh vực thủ công truyền thống, điều này sẽ góp phần phát triển bền vững nông thôn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9274
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_704.45 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.124.56


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.