Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93
Title: Thiết kế, chế tạo máy gieo hạt cỡ nhỏ phù hợp cho vùng núi phía bắc Việt Nam =
Other Titles: Design and manufacturing of mini seeder utilized for moutainous region in the north of Viet Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Kiên
Hoàng, Duy Khánh
Đinh, Văn Hải
Keywords: Mô phỏng 3D
Máy gieo hạt cỡ nhỏ
Địa bàn miền núi
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 9 .- Tr.85-90
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo hạt cỡ nhỏ phù hợp cho vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trong nghiên cứu này, phần mềm 3D Solidwords được sử dụng để thiết kế cũng như mô phỏng kiểm nghiệm kết cấu, độ bền của hệ khung và các chi tiết máy. Việc kết hợp giữa hệ thống cơ và điều khiển được tính toán và áp dụng một cách hợp lý để vừa đảm bảo được tiêu chí dễ sử dụng, tiêu hao năng lượng thấp và gọn nhẹ. Để thực nghiệm kết quả của nghiên cứu,chúng tôi đã lựa chọn xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn làm nơi gieo thử, đây cũng là địa phương có địa hình tương đối phổ biến, đại diện cho địa hình chung của miền núi phía Bắc. Trên 2ha được gieo thử nghiệm với chất lượng này mầm đạt 95%, cho thấy máy đã hoàn toàn đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Kết quả nghiên cứu được làm cơ sở xây dựng đề án chế tạo và thương mại hóa máy gieo hạt, thay thế cách thức gieo trồng thủ công của người nông dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/93
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
181.25 kBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.