Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9319
Title: Nghiên cứu tỷ số bạch cầu trung tính/Lympho và một số yếu tố liên quan của bệnh viêm mao mạch dị ứng
Authors: Nguyễn, Lê Hà
Hoàng, Thị Lâm
Keywords: Viêm mao mạch dị ứng
Tỷ lệ bạch cầu trung tính/lympho
Xuất huyết tiêu hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 110, Số 01 .- Tr.17-24
Abstract: Viêm mao mạch dị ứng là bệnh lý viêm mạch nhỏ tự miễn. Tỷ số bạch cầu trung tính/lympho (NLR) được báo cáo tương quan với mức độ nặng của bệnh. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên quan giữa tỷ số này với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm mao mạch dị ứng. Nghiên cứu tiến cứu cắt ngang trên 31 bệnh nhân được chẩn đoán viêm mao mạch dị ứng từ 7/2016 – 8/2017 tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai. Chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện. Kết quả cho thấy, giá trị tỷ lệ bạch cầu trung tính /lympho là 6,41 ± 5,1. Không có mối tương quan giữa NLR với các yếu tố: tuổi, thời gian nằm viện, biểu hiện khớp, biểu hiện thận (p > 0,05). Tỷ lệ bạch cầu trung tính/lympho tương quan có ý nghĩa thống kê với biểu hiện xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân viêm mao mạch dị ứng (p < 0,01). Chỉ số tỷ lệ bạch cầu trung tính /lympho cao hơn có ý nghĩa thống kê ở bệnh nhân nam (p = 0,019).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9319
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.