Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/932
Title: Giải pháp đáp ứng nhu cầu nước cho hệ thống canh tác lúa ở huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) trong thời gian xâm nhập mặn =
Other Titles: Possible solutions for water supply in agriculture in Nga Nam (Soc Trang) during the peaks of saline intrusion
Authors: Hồng, Minh Hoàng
Văn, Phạm Đăng Trí
Nguyễn, Hiếu Trung
Keywords: Lưu trữ nước
Xâm nhập mặn
Cân bằng nước
Xâm nhập mặn
Tiếp cận tư duy hệ thống
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.37-47
Abstract: Xâm nhập mặn đã tác động tiêu cực đến hệ thống canh tác lúa ở vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự biến động của tự nhiên và hoạt động con người tác động qua lại với nhau rất phức tạp ở ĐBSCL. Những tác động này được dự báo sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai do mực nước biển dâng và suy thoái lưu lượng nước từ thượng nguồn vào mùa khô. Huyện Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng là vùng chuyên sản xuất lúa và đang chịu ảnh hưởng lớn đến hệ thống sản xuất nông nghiệp do xâm nhập mặn. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tăng khả năng lưu trữ nước trong các kênh nội đồng nhằm để cung cấp nước cho cây lúa trong thời gian thiếu nước do xâm nhập mặn. Nghiên cứu được thực hiện dựa vào nền tảng nghiên cứu về mô hình hệ thống động kết hợp với các đặc điểm tự nhiên của khu vực nghiên cứu (bao gồm: thời tiết, hệ thống kênh, hệ thống canh tác...) và các đặc điểm sinh học của cây trồng (bao gồm: các giai đoạn phát triển và nhu cầu nước ở từng giai đoạn phát triển). Kết quả cho thấy, việc mở rộng kênh trong nội đồng có thể cung cấp đủ nước tưới cho lúa trong thời gian mặn xâm nhập. Việc tăng diện tích bề mặt kênh lên 40.000m2 và sâu 1.7m sẽ đảm bảo nhu cầu nước cho lúa trong thời gian mặn xâm nhập 15 ngày ở hiện tại và có thể 20 ngày cho tương lai. Nghiên cứu này có thể hỗ trợ cho nông dân và các cơ quan ra quyết định của nhà nước của vùng thích nghi với biến đổi khí hậu đặc biệt là trong tình trạng thiếu nguồn nước ngọt cung cấp cho sản xuất lúa do xâm nhập mặn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/932
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.