Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9334
Nhan đề: PHÂN LẬP CHẤT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CÂY CỎ SỮA LÁ LỚN (Euphorbia hirta L.) HỌ THẦU DẦU (Euphorbiaceae)
Tác giả: Th.S Lê, Thị Bạch
Bùi, Thanh Liêm
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Cô lập hợp chất hóa học từ cao phân đoạn methanol của cây Cỏ sữa lá lớn (Euphorbia hirta L.). Xác định cấu trúc hợp chất hóa học cô lập được. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của hợp chất hóa học thu được bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH.
Mô tả: 47ttr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9334
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.