Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9336
Title: Xây dựng quy trình tổng hợp dẫn xuất quinazolinone
Authors: PGS. TS. Bùi, Thị Bửu Huê
Lê, Chí Công
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Các hợp chất dị vòng có chứa khung sườn quinazolinone ngày càng trở nên quan trọng trong lĩnh vực y tế cũng như phát triển thuốc mới do có nhiều hoạt tính sinh học đáng quý như kháng sốt rét, kháng ung thư, kháng HIV, kháng khuẩn, kháng nấm, chống co giật,…Trong nghiên cứu này, năm dẫn xuất quinazolinone: (LC1), (LC2), (LC3), (LC4) và (LC5) đã được tổng hợp thành công thông qua quy trình một bước. Các dẫn xuất quinazolinone được tổng hợp từ anthranilamide và các aldehyde khác nhau bằng tác nhân oxy hóa iron(III) chloride hexahydrate (FeCl3.6H2O). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp quang phổ như MS, 1H-NMR và 13C-NMR.
Description: 80tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9336
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.