Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9343
Title: Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa của cây Mai dương (Mimosa pigra L.), họ Đậu (Fabaceae)
Authors: TS. Nguyễn, Trọng Tuân
Chiêm, Thị Ngọc Lê
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thu nguyên liệu là bộ phận trái của cây Mai dương tươi trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, loại bỏ những quả hư, phơi khô (tránh ánh nắng trực tiếp), xay thành bột mịn, sau đó nguyên liệu sẽ ngâm dầm trực tiếp với dung môi methanol. Từ cao tổng methanol tiến hành chiết lỏng-lỏng với dung môi hexane và ethyl acetate thu được các phân đoạn cao. Tuy nhiên đề tài chỉ khảo sát trên phân đoạn Ea, tiến hành sắc ký nhanh-cột khô với các hệ dung môi tăng dần độ phân cực như Hex:Ea với tỷ lệ 80:20, 50:50, 0:100 và Ea:Me với tỷ lệ 90:10, 80:20,… để thu được các phân đoạn sạch hơn. Sau đó sử dụng phương pháp sắc ký cột cổ điển, rửa giải với hệ dung môi thích hợp, kết hợp với sự hiện hình vết với SKLM sẽ xác định được phân đoạn chứa chất tinh khiết cần cô lập. Tiến hành phân tích phổ, tìm phổ nghiệm, so sánh với tài liệu tham khảo từ đó xác định cấu trúc các hợp chất. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa lần lượt của các loại cao và các chất tinh khiết bằng phương pháp DPPH, ABTS+, đánh giá năng lực khử Fe (RP)
Description: 91tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9343
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.