Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9348
Title: Tổng hợp dẫn xuất mang khung kết hợp quinazolinone/1,3,4-oxadiazole”
Authors: PGs. Ts Bùi, Thị Bửu Huê
Đổ, Quốc Cường
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Các hợp chất dị vòng chứa nguyên tố nitrogen luôn thu hút sự quan tâm rất lớn do lợi ích mà chúng mang lại trong lĩnh vực hóa dược. Những hợp chất chứa nhân quinazolinone và 1,3,4-oxadiazole có phổ hoạt tính sinh học rất rộng bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, giảm đau, chống viêm, kháng virus, kháng ung thư. Trong nghiên cứu này, qua năm giai đoạn, hai dẫn xuất mang khung kết hợp quinazolinone/ 1,3,4-oxadiazole (8b1) và (8b2) đã được tổng hợp thành công với hiệu suất tổng lần là 43,7% và 42,2%. Kết quả nghiên cứu này cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển các loại thuốc mới. Cấu trúc của các hợp chất (8b1) và (8b2) được xác nhận đầy đủ bằng một số phương pháp quang phổ như phổ MS, IR, 1H-NMR và 13C-NMR. Từ khóa: Quinazolinone/1,3,4-oxadiazole.
Description: 98tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9348
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.