Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9350
Title: Yếu tố Phật giáo trong lễ hội của người Khmer Nam Bộ
Authors: Trần, Văn Tuân
Keywords: Phật giáo
Lễ hội
Người Khmer
Nam Bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 04 .- Tr.47-51
Abstract: Lễ hội luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Thông qua lễ hội, có thể nhận thấy rõ hơn về bản sắc văn hóa dân tộc, con người và cộng đồng xã hội. Lễ hội của người Khmer Nam Bộ mang đậm màu sắc Phật giáo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9350
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.