Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9386
Title: "Ai cũng đều là cha mẹ cả": Dung hợp và thương thỏa trong thực hành tôn giáo tín ngưỡng đương đại tại một bản du lịch của người Thái Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Thu Hà
Phạm, Đặng Xuân Hương
Keywords: Tôn giáo tín ngưỡng đương đại
Người Thái
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 04 .- Tr.27-35
Abstract: Từ những hoạt động mang tính chủ đích của một người hành nghề tôn giáo trong bản - người luôn gắn cho mình trách nhiệm giữ an yên đời sống tâm linh của người Thái Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9386
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.