Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9387
Title: Ăn ngủ tại công trường để lưới điện truyền tải thông suốt
Authors: Xuân Tiến
Keywords: Lưới điện
Truyền tải điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.11-12
Abstract: Dù chỉ hơn một năm “tuổi” Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã có nhiều kinh nghiệm để ngày đêm phối hợp với các đơn vị đưa các dự án điện hoàn thành, khắc phục kịp thời những khiếm khuyết giúp lưới điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9387
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.