Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9388
Title: Sử dụng công cụ kinh tế để bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga
Keywords: Công cụ kinh tế
Chế tài tài chính
Chế tài tín dụng
Chế tài môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.5-8
Abstract: Cùng với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam đã, đang và sẽ không ngừng mở rộng, phát triển theo cả bề rộng và chiều sâu. Cả đất nước như một công trường khổng lồ. Tốc độ đô thị hóa tăng chóng mặt cùng với sự gia tăng các hoạt động kinh tế, kéo theo một loạt tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến môi trường đô thị. Việc sử dụng các công cụ kinh tế để bảo vệ môi trường là điều cần thiết. Bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9388
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.