Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9392
Title: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển mới
Keywords: Quan hệ ngoại giao
Việt Nam
Nhật Bản
Tầm nhìn phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.3-7
Abstract: Nằm trong chuỗi hoat động Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, ngày 21-9-2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế: “Phát triển quan hệ Việt - Nhật: Lịch sử và triển vọng". Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng đăng bài phát biểu Đề dẫn Hội thảo của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9392
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.