Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9396
Title: Xây dựng nhà ga C9 tại hồ Gươm những vấn đề cần đặt ra?
Authors: Minh Ngọc
Đăng Khoa
Keywords: Nhà ga C9
Hồ Gươm
Xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 222 .- Tr.27-34
Abstract: Trong thời gian vừa qua, việc bố trí cửa lên xuống nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp phản biện của các chuyên gia. Điều này xuất phát không chỉ từ vị trí đặt nhà ga, nằm trong lõi di sản đô thị, gần với các di sản văn hóa lịch sử có giá trị mà còn là các tác động có thể xảy ra đối với không gian văn hóa lịch sử của Hồ Gươm, các vấn đề về giao thông, địa chất, về văn hóa xã hội cần được đánh giá toàn diện trong quá trình thiết kế quy hoạch và triển khai dự án. Để làm rõ hơn các vấn đề trên, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến chuyên gia liên ngành về vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9396
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.