Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9401
Title: Phát huy truyền thống 70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh
Authors: Sơn, Minh Thắng
Keywords: Đảng bộ khối cơ quan Trung ương
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.8-10
Abstract: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập ngày 7-11-1948, tại Chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Trải qua các thời kỳ, theo yêu cầu của thực tiễn cách mạng, Đảng bộ Khối đã 4 lần được sắp xếp, tổ chức lại. Từ một chi bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc, đến nay Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với gần 7 vạn đảng viên, sinh hoạt trong 5.469 chi bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9401
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.