Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9403
Title: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam
Keywords: Thi đua ái quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giá trị lịch sử và ý nghĩa
Sự nghiệp cách mạng
Ý nghĩa lịch sử
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.3-6
Abstract: Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”. Tạp chí Lý luận Chính trị xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài phát biểu đề dẫn tại hội thảo của của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9403
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.