Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9408
Nhan đề: Hội nhập quốc tế và yêu cầu về tư duy chiến lược của người lãnh đạo hiện nay
Tác giả: Trần, Văn Phòng
Từ khoá: Tư duy chiến lược
Hội nhập quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.11-16
Tóm tắt: Tư duy chiến lược đóng vai trò hết sức quan trọng mang tính quyết định trong hoạt động người lãnh đạo, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những yếu tố góp phần hình thành tư duy chiến lược của người lãnh đạo, bao gồm: tố chất bẩm sinh của người lãnh đạo; tri thức học tập rèn luyện của người lãnh đạo; môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; hoạt động của người lãnh đạo. Tư duy chiến lược gồm một số nội dung chủ yếu: Tư duy chiến lược toàn cầu cho hành động quốc gia; Tư duy chiến lược về quản trị xã hội; Tư duy chiến lược về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Tư duy chiến lược về mô hình phát triển của quốc gia, dân tộc.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9408
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Lý luận Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.05 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.