Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Văn Phòng-
dc.date.accessioned2019-06-21T00:28:34Z-
dc.date.available2019-06-21T00:28:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2525-2585-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9408-
dc.description.abstractTư duy chiến lược đóng vai trò hết sức quan trọng mang tính quyết định trong hoạt động người lãnh đạo, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những yếu tố góp phần hình thành tư duy chiến lược của người lãnh đạo, bao gồm: tố chất bẩm sinh của người lãnh đạo; tri thức học tập rèn luyện của người lãnh đạo; môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; hoạt động của người lãnh đạo. Tư duy chiến lược gồm một số nội dung chủ yếu: Tư duy chiến lược toàn cầu cho hành động quốc gia; Tư duy chiến lược về quản trị xã hội; Tư duy chiến lược về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Tư duy chiến lược về mô hình phát triển của quốc gia, dân tộc.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.11-16-
dc.subjectTư duy chiến lượcvi_VN
dc.subjectHội nhập quốc tếvi_VN
dc.titleHội nhập quốc tế và yêu cầu về tư duy chiến lược của người lãnh đạo hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.