Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9410
Title: Sự thành bại của các quốc gia nhìn từ lý thuyết thể chế phát triển và chỉ số thành bại của Việt Nam 2006-2018
Authors: Hồ, Sĩ Quý
Keywords: Lý thuyết thể chế phát triển
Chỉ số thành bại của các quốc gia (FSI)
Chỉ số thành bại của Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.17-25
Abstract: Năm 2012, hai nhà khoa học người Mỹ Acemoglu D. và Robinson A.J. xuất bản cuốn sách nổi tiếng: Tại sao các quốc gia thất bại, nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và nghèo đói, đánh dấu bước phát triển mới của lý thuyết thể chế phát triển. Cuốn sách đã gợi lên nhiều suy nghĩ khi liên hệ với Việt Nam. Bài viết sau đây gồm các nội dung: Sự thành bại của các quốc gia và vấn đề của Việt Nam; Chỉ số thành bại của các quốc gia (FSI); Nhận xét về chỉ số thành bại của Việt Nam 2006-2018 và kết luận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9410
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.