Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9412
Nhan đề: Nhận thức về môi trường và ý định mua xăng nhiên liệu sinh học E5 của người tiêu dùng tại Tp. Hà Nội
Tác giả: Vũ, Thị Hiền
Từ khoá: Ý định mua
Xăng sinh học E5
Người tiêu dùng
Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.85-88
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở vận dụng lý thuyết hành động hợp lý mở rộng nhằm xem xét sự tác động của một số nhân tố tới ý định mua xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại TP. Hà Nội. Cụ thể, nghiên cứu đề cập tới 3 nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua, bao gồm: Thái độ; Chuẩn mực chủ quan; và Nhận thức về môi trường. Kết quả phân tích hồi quy trên cơ sở mẫu nghiên cứu gồm 198 phần tử cho thấy, cả 3 nhân tố ảnh hưởng trên đều ảnh hưởng tới ý định mua xăng sinh học E5 của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hà Nội.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9412
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.34 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.88.35


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.