Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9414
Title: Chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam
Authors: Đào, Thị Nguyệt Hằng
Keywords: Chính sách" Ngoại giao phương Bắc"
Chính sách ngoại giao kinh tế
Chính sách "Hướng nam" mới
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.112-117
Abstract: Sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược, là đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Mối quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam là một điển hình thành công của chính sách đối ngoại, cụ thể là chính sách ngoại giao kinh tế của hai nước dành cho nhau. Tuy nhiên, hai nước vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của nhau, vẫn còn nhiều dư địa cho sự hợp tác phát triển. Trong thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn nữa theo hướng “hợp lực”, “theo dấu nhân” để gắn kết tất cả những gì mà hai nước đang có trên cả cấp độ song phương, đa phương, khu vực, châu lục và quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9414
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.