Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/942
Title: Khai thác du lịch Lễ hội ở Đồng bằng sông Cửu Long qua tín ngưỡng thờ Cá voi =
Other Titles: Tourism festival exploitation in the Mekong Delta through whale worship
Authors: Đỗ, Cao Phúc
Lê, Thị Thanh Thủy
Keywords: Tín ngưỡng thờ cá voi
Du lịch
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển;Tr.168-177
Abstract: Từ cuối thế kỉ XVI đến 1862, vùng đất Tây Nam Bộ được xem là nơi cộng cư lâu đời của một số dân tộc: Khmer, Chăm, Hoa và Việt. Quá trình đan xen tạo ra sự giao thoa, tiếp thu giá trị tinh hoa văn hóa các dân tộc, hình thành nên bản sắc riêng trong sinh hoạt lễ hội cộng đồng của cư dân miền Tây Nam Bộ. Là một trong những lễ hội dân gian ở Nam Bộ, tục thờ cá voi được xem là tín ngưỡng ảnh hưởng lớn đối với cư dân ven biển nói riêng, của người dân miền Tây Nam Bộ nói chung. Do đó, việc nghiên cứu lễ hội cổ truyền nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/942
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_460.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.