Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9438
Nhan đề: 10 công cụ kiểm tra sức khỏe PC
Tác giả: Huy Thắng
Từ khoá: Công cụ kiểm tra
Máy tính
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 314 .- Tr.69-71
Tóm tắt: Những tiện ích này sẽ giúp bạn xem được thông tin hệ thống máy tính của mình, dẽ dàng tìm ra lỗi nếu có và khắc phục chúng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9438
ISSN: 1859-1817
Bộ sưu tập: Thế giới vi tính

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.87 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.