Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9443
Title: Sự chuyển dịch của Văn bản thần tích và nghi thức thờ cúng qua trường hợp Bố Cái đại vương Phùng Hưng
Authors: Đào, Phương Chi
Keywords: Sự chuyển dịch
Nghi thức thờ cúng
Bố Cái đại vương Phùng Hưng
Văn bản thần tích
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.20-29
Abstract: Qua những thông tin từ các văn bản tục lệ và từ những người làng gốc, có thể tìm thấy sự thay đổi trong nghi thức thờ cúng Bố Cái đại vương. Bài viết sẽ lí giải nguyên nhân những thay đổi đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9443
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.