Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9447
Title: Thách thức bảo mật trong kỷ nguyên AI
Authors: Phan, Châu
Keywords: Bảo mật
AI
Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 314 .- Tr.57-59
Abstract: Các cuộc tấn công mạng không ngừng gia tăng, nhưng với sự hỗ trợ của AI là một bước nhảy vọt chẳng khác gì đang từ vũ khí thô sơ chuyển sang dùng tên lửa hành trình Tomahawk.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9447
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.