Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9448
Title: Phục dựng lễ ăn trâu của người Cor ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi: Nhìn từ quan điểm người trong cuộc và quyền văn hóa của các tộc người
Authors: Phan, Thùy Giang
Keywords: Lễ ăn trâu
Trà Bồng
Quảng Ngãi
Phục dựng
Quyền văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 06 .- Tr.15-26
Abstract: Dân tộc Cor hiện có khoảng 37.000 nhân khẩu, cư trú chủ yếu ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong các thực hành văn hóa tâm linh của người Cor, lễ ăn trâu (xa ố kpiêu) được coi là lễ hội lớn nhất, phản ánh sinh động thế giới quan, nhân sinh quan truyền thống tộc người. Vì nhiều nguyên nhân, một thời gian dài sau ngày đất nước thống nhất, lễ ăn trâu bị ngưng trệ và có nguy cơ mai một. Sau năm 1986, cũng như phần lớn lễ hội truyền thống ở Việt Nam, lễ ăn trâu của người Cor được một số địa phương lên phương án phục dựng. Tuy nhiên, quá trình phục dựng lễ ăn trâu cũng đặt ra một số vấn đề cần phải giải quyết từ quan điểm người trong cuộc; Trong khi đó, sức ép của truyền thông và công chúng đối với tục hiến sinh đang ngày một tăng cao. Thực tế đó đòi hỏi các nhà khoa học cần có tiếng nói chính thức nhằm bảo vệ các giá trị văn hóa chân chính và quyền được biểu đạt văn hóa của các cộng đồng tộc người. Đó cũng là những vấn đề mà bài viết này hướng đến giải quyết thông qua nghiên cứu việc phục dựng lễ ăn trâu của người Cor ở huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9448
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.