Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/944
Title: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong du lịch ở xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) =
Other Titles: Conservation and development of traditional cultural values in tourism in My Khanh commune (Phong Dien district, Can Tho City)
Authors: Nguyễn, Mai Quốc Việt
Keywords: Du lịch
Văn hóa
Bảo tồn
Phát huy
Mỹ Khánh
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển;Tr.285-296
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng là vùng đất mới, hơn 300 năm hình thành và phát triển. Ở đây có cảnh quan thiên nhiên với các kiểu hệ sinh thái điển hình của vùng sông nước và nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cùng chung sống. Với tiềm năng du lịch đa dạng, đặc sắc và các điều kiện khác thuận lợi, nên du lịch đã được xác định là ngành kinh tế quan trọng của vùng. Phát triển du lịch sẽ tạo một bước chuyển dịch đáng kể về cơ cấu kinh tế của thành phố, từ chủ yếu là nông nghiệp sang dịch vụ. Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền là một ví dụ điển hình cho sự chuyển dịch này ở địa phương. Trong quá trình phát triển du lịch, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là một yêu cầu quan trọng nhằm giữ gìn nguồn tài nguyên du lịch nhân văn quý giá, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/944
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_448.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.