Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/944
Nhan đề: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong du lịch ở xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) =
Nhan đề khác: Conservation and development of traditional cultural values in tourism in My Khanh commune (Phong Dien district, Can Tho City)
Tác giả: Nguyễn, Mai Quốc Việt
Từ khoá: Du lịch
Văn hóa
Bảo tồn
Phát huy
Mỹ Khánh
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển;Tr.285-296
Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng là vùng đất mới, hơn 300 năm hình thành và phát triển. Ở đây có cảnh quan thiên nhiên với các kiểu hệ sinh thái điển hình của vùng sông nước và nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cùng chung sống. Với tiềm năng du lịch đa dạng, đặc sắc và các điều kiện khác thuận lợi, nên du lịch đã được xác định là ngành kinh tế quan trọng của vùng. Phát triển du lịch sẽ tạo một bước chuyển dịch đáng kể về cơ cấu kinh tế của thành phố, từ chủ yếu là nông nghiệp sang dịch vụ. Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền là một ví dụ điển hình cho sự chuyển dịch này ở địa phương. Trong quá trình phát triển du lịch, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là một yêu cầu quan trọng nhằm giữ gìn nguồn tài nguyên du lịch nhân văn quý giá, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/944
Bộ sưu tập: Năm 2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_448.5 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.