Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/945
Title: Động thái dòng chảy trên hệ thống sông chính vùng hạ lưu sông Tiền dưới tác động công trình cống đập Ba Lai =
Other Titles: Water dynamics in a downstream main river network of the Mekong River in the Vietnamese Mekong Delta under the impact of Ba Lai sluice gate
Authors: Trần, Thị Lệ Hằng
Văn, Phạm Đăng Trí
Nguyễn, Thành Tựu
Phan, Thị Ngọc Diệp
Keywords: Động thái dòng chảy
HEC- RAS
Hạ lưu sông Tiền
Mô hình thủy lực một chiều
Cống đập Ba Lai
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.48-57
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá một động thái nguồn tài nguyên nước vùng hạ lưu sông Tiền dưới tác động của công trình cống đập Ba Lai. Mô hình thủy lực một chiều (HEC-RAS) được xây dựng cho hệ thống sông chịu tác động bởi chế độ triều biển Đông ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các kịch bản xây dựng cho mô hình được thiết lập dựa vào công tác vận hành của công trình cống đập Ba Lai: các cửa của cống đập Ba Lai sẽ đóng hoàn toàn, và các cửa của cống đập Ba Lai sẽ mở hoàn toàn. Đây sẽ là một trong những cơ sở quan trọng nhằm hỗ trợ công tác đánh giá động thái nguồn tài nguyên nước trên sông Tiền dựa vào các kịch bản khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình HEC-RAS có khả năng sử dụng để mô phỏng và đánh giá động thái nguồn tài nguyên nước ở vùng hạ lưu sông Tiền (các kịch bản về sự thay đổi điều kiện thủy văn ở thượng nguồn và kịch bản nước biển dâng).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/945
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.