Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9450
Title: Biểu tượng Thánh Gióng trong mối liên hệ với tín ngưỡng của người Tày - Thái
Authors: Nguyễn, Thị Yên
Keywords: Biểu tượng Thánh Gióng
Tín ngưỡng
Người Tày - Thái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 06 .- Tr.27-30
Abstract: Bài viết nghiên cứu nguyên nhân về sự suy yếu của thời đại vua Hùng; Thánh Gióng thắng nhưng tử trận; Thánh Gióng với nhân vật tương quan của người Tày - Thái cổ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9450
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.