Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9453
Title: Cào nghêu bằng máy trên ruộng cạn
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Cào nghêu
Cơ giới hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 314 .- Tr.12-13
Abstract: Không những có khả năng hoạt động vào bất kỳ giờ nào trong ngày, sản phẩm cơ giới hóa này còn giúp giảm tối thiểu 1/3 chi phí thu hoạch nghêu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9453
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.